www.jackpot-bowling.dk

300.... makes the day

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Indkaldelse til
GENERALFORSAMLING I
BOWLINGKLUBBEN JACKPOT
Mandag den 24. april 2017 kl. 19,15 i hallen.

 

 

Dagsorden iflg. lovene:

  1. Valg af dirigent.

  2. Bestyrelsens beretning.

  3. Regnskab.

  4. Forslag til budget.

  5. Indkomne forslag: Der er ikke indgået nogle forslag.

  6. a: Valg af bestyrelse iflg. § 11.

På valg er :

Formand.

Sekretær. 

b: Valg af suppleant.

c: Valg af revisor og revisorsuppleant.

  1. Eventuelt.

Medlemmer der skal vælges til repræsentative opgaver, skal være til stede, eller ved fuldmagt tilkendegive, at de ønsker valg.

P.B.V.

Erland Seiersen.

 


Der skal i år bruges friske folk til bestyrelsen, så kom ud af busken, og meld dig til at hjælpe klubben videre.